در حال نمایش 5 نتیجه

محلول ایزوتون ساده

محلول ایزوتون رقیق سازی به فرآیند افزودن حلال اضافی به محلول برای کاهش غلظت آن اشاره دارد. این فرآیند مقدار

محلول کلین

محلول کلین کلین های هیپوکلریت اسید، ماده فعال سفیدکننده کلر، به طور معمول در آزمایشگاه برای ضد عفونی کردن سطوح

محلول رینز میندری 4 لیتری

  محلول رینز میندری شرکت من بررسی محلول رینز شرکت من: محلول رینز میندری در دستگاه های سل کانتر استفاده

محلول ایزوتون میندری

محلول ایزوتون میندری سل کانتر یا شمارنده سلول یک دستگاه ضروری در آزمایشگاه های هماتولوژی می باشد و برای تشخیص

محلول ایزوتون های سیسمکس

  محلول ایزوتون های سیسمکس Sysmex مجموعه ای از آنالایزرهای هماتولوژی، آنالیز ادرار، هموستاز و فلوسیتومتری را برای مراقبت های