نقد و بررسی

محلول ایزوتون

رقیق سازی به فرآیند افزودن حلال اضافی به محلول برای کاهش غلظت آن اشاره دارد. این فرآیند مقدار املاح را ثابت نگه می دارد، اما مقدار کل محلول را افزایش می دهد و در نتیجه غلظت نهایی آن را کاهش می دهد.

رقت را می توان با مخلوط کردن محلول با غلظت بالاتر با محلول یکسان با غلظت کمتر نیز به دست آورد.

محلول‌های رقیق‌کننده فرآیندی ضروری در آزمایشگاه است، زیرا محلول‌های موجود اغلب به شکل‌های بسیار غلیظ خریداری و ذخیره می‌شوند.

برای اینکه محلول ها در آزمایشگاه قابل استفاده باشند (مثلاً برای تیتراسیون)، باید به دقت تا غلظت شناخته شده و کمتری رقیق شوند.

محلول های مختلفی برای رقیق کردن نمونه های خون قبل از انجام آزمایش هماتولوژی استفاده می شود.

محصولات شامل معرف هایی برای استفاده در فلوسیتومتری و محلول های الکترولیت برای شمارش و اندازه سلول های خونی است که یکی از این محصولات را می توان به محلول ایزوتون شرکت من اشاره کرد.

پیشنهاد بررسی: زغال سانتریفیوژ یونیورسال لابترون تابوره ساده پشتی دار لابترون محیط کشت خون بزرگسال تلاشگران