مقالات

بقای ویروس کرونا در آب

ویروس کرونا در آب

ویروس کرونا تا چند ساعت در آب زنده می ماند؟

ویروس کرونا در آب

تحقیقات محققان مرکز تحقیقات دولتی ویروس شناسی و بیوتکنولوژی “وکتور”(VECTOR) روسیه نشان داد که 90 درصد ذرات ویروس کرونا در عرض ۲۴ ساعت، در آب با دمای اتاق از بین می‌روند. حدود ۹۹.۹ درصد هم در عرض ۷۲ ساعت نابود می‌شوند. یافته‌های این تحقیق نشان از آن دارد که مقاومت “کرونا ویروس” به طور مستقیم به دمای آب بستگی دارد.

آب جوش (۱۰۰ درجه سانتیگراد) می‌تواند به سرعت و به صورت کامل تمام ویروس کرونای موجود را نابود کند.

ویروس کرونا می‌تواند در شرایط خاصی در آب زنده بماند، اما نمی‌تواند در آب دریا یا آب تازه تکثیر شود.

منبع: 

https://www.aa.com.tr/en/europe/water-can-kill-new-coronavirus-russian-scientists-find/1927591

پیشنهاد بررسی:  نیش زنبور عسل و درمان کرونا!ماجرای واکسن روسی علیه ویروس کروناتاثیر زینک (روی) در جلوگیری از COVID-19

مطالب مرتبط