در حال نمایش 7 نتیجه

محلول لایز هموگلوبین

تماس بگیرید
محلول لایز هموگلوبین هموگلوبین یک پارامتر تشخیصی معمول در هر شمارش خون است. روشی که توسط ICSH (کمیته بین المللی

محلول ایزوتون ساده

تماس بگیرید
محلول ایزوتون رقیق سازی به فرآیند افزودن حلال اضافی به محلول برای کاهش غلظت آن اشاره دارد. این فرآیند مقدار

محلول لایز kx21

تماس بگیرید
  محلول لایز kx21 محلول لایزهای شرکت من kx21 در دستگاه سل کانتر استفاده می شود. سل کانتر یا شمارنده

محلول کلین

تماس بگیرید
محلول کلین کلین های هیپوکلریت اسید، ماده فعال سفیدکننده کلر، به طور معمول در آزمایشگاه برای ضد عفونی کردن سطوح

محلول سل کلین

تماس بگیرید
  محلول سل کلین محلول سل کلین : هیپوکلریت اسید، ماده فعال سفیدکننده کلر، به طور معمول در آزمایشگاه برای

محلول رینز میندری ۴ لیتری

تماس بگیرید
  محلول رینز میندری شرکت من بررسی محلول رینز شرکت من: محلول رینز میندری در دستگاه های سل کانتر استفاده

محلول ایزوتون های سیسمکس

تماس بگیرید
  محلول ایزوتون های سیسمکس Sysmex مجموعه ای از آنالایزرهای هماتولوژی، آنالیز ادرار، هموستاز و فلوسیتومتری را برای مراقبت های