نقد و بررسی

رنگ هماتوکسیلین هاریس

این رنگ برای رنگ امیزی هسته سلول ها در بافت شناسی استفاده می شود.

مشخصات

  • بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
  • نگهداری در دمای محیط

علائم ایمنی

حساسیت زا و التهاب آور (محرک)

شیوه استفاده

لام حاوی نمونه را پس ار فیکس کردن و اماده سازی به مدت 10 الی 15 دقیقه درون جار حاوی هماتوکسیلین قرار دهید.

شرایط نگهداری

در دمای محیط

پیشنها بررسی : روغن ایمرسیونرنگ هماتوکسیلین هاریسچسب انتلانرنگ ائوزین یلو 1%رنگ پاپانیکولا OG6رنگ پاپانیکولا EA50معرف لوگلرنگ هماتوکسیلین مایررنگ گیمسا 10xرنگ رایت گیمسا