نقد و بررسی

معرف ارلیخ

این معرف در آزمایش های بالینی برای بررسی وجود اوروبیلینوژن در ادرار استفاده می شود.

معرف ارلیخ برای تشخیص اوروبیلینوژن در ادرار به کار میرود. این معرف با اوروبیلینوژن موجود در ادرار واکنش می دهد و تولید رنگ صورتی می کند. شدت رنگ ایجاد شده بسته به میزان اوروبیلینوژن موجود در ادرار دارد.

اوروبیلینوژن چیست؟

اوروبیلینوژن به میزان ناچیز در ادرار وجود دارد. این ماده در روده از بیلی‌روبین ساخته می‌شود و وارد جریان خون می‌شود. بیماری‌هایی مانند سیروز، هپاتیت، نارسایی‌های کبدی، تخریب بیش از حد گلبول‌های قرمز (کم‌خونی همولیتیک) و انسداد مجاری صفراوی باعث وجود اوروبیلینوژن در ادرار می‌شوند. تست مثبت ارلیخ برای کمک به تشخیص این بیماری ها به کار میرود.

روش انجام آزمایش ارلیخ

جهت انجام تست به 10 سی سی ادرار 1 سی سی محلول ارلیخ را اضافه کرده، مخلوط می کنیم. بعد از 10 دقیقه، ایجاد رنگ صورتی نشان دهنده اوروبیلینوژن در ادرار می باشد.

در صورت زیاد بودن اوروبیلینوژن در ادرار ابتدا ادرار را به نسبت 1 به 10 تا 1 به 20 رقیق می کنیم و جواب آزمایش را در رقتی که جواب مثبت است گزارش می کنیم.

بهترین نمونه جهت بررسی وجود اوروبیلینوژن در ادرار ، ادرار 2 ساعته (2تا 4 بعداز ظهر) می باشد.

وجود بیلی روبین با این واکنش تداخل دارد؛ بنابراین در صورت وجود باید حذف شود. برای این کار، حجم مساوی از ادرار و باریم کلرید 10 درصد را با هم مخلوط کرده و سپس فیلتر می کنیم. تست اوروبیلینوژن بر روی ادرار گذشته از صافی انجام می شود. با این حال، واکنش مشابهی توسط پورفوبیلینوژن ایجاد می شود.

مشخصات

  • بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
  • نگهداری در دمای محیط

علائم ایمنی

  • حساسیت زا و التهاب آور (محرک)
  • اشتعال پذیر
  • خورنده

شیوه استفاده

به حدود 10 میلی لیتر از ادرار 1 میلی لیتر از معرف را اضافه و تغییر رنگ را بررسی کنید .

شرایط نگهداری

نگهداری در دمای محیط

پیشنهاد بررسی : قرص بوگیر اتوکلاوروغن ایمرسیونمعرف لوگلچسب انتلانرنگ ائوزین یلو 1%رنگ پاپانیکولا OG6رنگ پاپانیکولا EA50معرف نیترات Bمعرف متیل رد – معرف رتیکولوسیترنگ هماتوکسیلین مایر