نقد و بررسی

محلول هماتولوژی مناسب دستگاه سل کانتر Coulter فول دیف ، تولید شده توسط شرکت فن آوری روز آزمون .

آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روزآزمون این اطمینان را به شما خواهد داد که تمام محلولهای هماتولوژی تولیدی از نظر صحت و دقت و پایداری و مقایسه با محلول های مشابه مورد بررسی قرار گرفته مورد تایید ازمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روزآزمون می باشد.

  • استفاده از آخرین دانش فنی جهت تولید محلول های هماتولوژی
  • استفاده از جدیدترین تجهیزات تولید محلولهای هماتولوژی
  • دارای ازمایشگاه کنترل کیفی مجهز
  • انجام چندین مرحله فرایند کنترل کیفی حین تولید
  • قابلیت دیف کامل و صحت در نمونه های غیر طبیعی
  • Iso13485&9001

جهت اطلاعات بیشتر به جدول زیر مراجعه فرمایید:

ردیف نام محصول حجم
1 ایزوتون دیف 10لیتر
2 STABI LYSEمحلول 1لیتر
3 ERYTHRO LYSE Iiمحلول 1لیتر
4 محلول Wbc/Hgb lyse 1لیتر
5 محلول شستشو RINSE 4لیتر

پیشنهاد بررسی : کیت توتال پروتئین – کیت کراتینین – کیت Glucose – کیت بیلی روبین توتال – کیت فسفر دو ریجنته – کیت هموگلوبین A1C – کیت SGOT