نقد و بررسی

محیط بلاد/ شکلات/ EMB

این محصول یک پلیت سه قسمتی شامل محیط های بلاد، شکلات و EMB می باشد. از پلیت های چند خانه اغلب برای کشت چند نمونه در محیط، تشخیص سریع و نیز صرفه جویی در مواد مصرفی استفاده میشود.

محیط کشت بلاد آگار یک محیط کشت غیر انتخابی برای رشد انواع مختلفی از باکتری ها است. این محیط رایج ترین محیط کشت آزمایشگاه می باشد؛ زیرا سرشار از مواد مغذی است، به طوری که میکروارگانیسم های سخت رشد و بسیاری از باکتری های بیماری زا به خوبی رشد میکنند. محیط کشت بلاد آگار برای کشت باکتری هایی مانند هموفیلوس آنفولانزا، گونه های نایسریا، استرپتوکوک و استافیلوکوک ها مناسب است.

محیط شکلات آگار (CBA) (شکلات آگار خون دار یا آگار شکلاتی)، یک محیط رشد غیر انتخابی و غنی شده است که برای کشت باکتری های سخت رشد استفاده می شود. محیط کشت پایه شکلات آگار حرارت دیده و پس از استریل شدن به آن خون اضافه می شود. 

در این محیط باکتری های تنفسی سخت رشد و دیر رشد مانند هموفیلوس آنفلوآنزا و نایسریا مننژیتیدیس به خوبی رشد می کنند. برخی از این باکتری ها ، به ویژه H. آنفلوانزا ، به فاکتورهای رشدی مانند نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید (فاکتور V یا NAD) و هِمین (فاکتور X) که در داخل گلبول های قرمز خون هستند ، نیاز دارند. در کشت خون، زخم و مایعات بدن از این محیط استفاده می شود.

محیط EMB محیطی انتخابی افتراقی است که در جداسازی و تشخیص گونه های خانواده انتروباکتریاسه به کار می رود. به دلیل وجود رنگ هایی مثل ائوزین و متیلن بلو از رشد باکتری های گرم مثبت و باکتری های گرم منفی سخت رشد جلوگیری به عمل می آید.

برای خرید و دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی محیط بلاد/ شکلات/ EMB با کارشناسان پارس پیوند تماس بگیرید.