نقد و بررسی

محلول‌های دستگاه Medonic – محلول 3 پارت

محلول‌های دستگاه Medonic محلول هماتولوژی مناسب دستگاه سل کانتر Medonic سه پارت دیف تولید شده توسط شرکت فن آوری روز آزمون .

آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روز آزمون این اطمینان را به شما خواهد داد که تمام محلول های هماتولوژی تولیدی از نظر صحت و دقت و پایداری و مقایسه با محلول های مشابه مورد بررسی قرار گرفته مورد تایید ازمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روز آزمون می باشد.

  • استفاده از آخرین دانش فنی جهت تولید محلول های هماتولوژی
  • استفاده از جدیدترین تجهیزات تولید محلول های هماتولوژی
  • دارای ازمایشگاه کنترل کیفی مجهز
  • انجام چندین مرحله فرایند کنترل کیفی حین تولید
  • قابلیت دیف کامل و صحت در نمونه های غیر طبیعی
  • Iso13485&9001

پیشنهاد می شود جهت افزایش کارایی و عملکرد از پک کامل محلول های هماتولوژی شرکت فن آوری روز آزمون استفاده نمایید.

 پیشنهاد بررسی: خون کنترل زیست شیمیخون کنترل CELLCO – خون کنترل آماکوخون کنترل روز آزمون – خون کنترل (high) روز آزمون – خون کنترل (low) روز آزمون ایزوتون، لایز، کلین،رینز Celldyne روز آزمونایزوتون، لایز، کلین CONVERGENT روز آزمون ایزوتون، لایز،کلین SWELAB روز آزمون