نقد و بررسی

بوکت 4 و 5 خانه

بوکت 4 و 5 خانه بخشی از سانتریفیوژ است که لوله های نمونه در آن قرار می گیرند. باید توجه داشت که تقارن لوله ها هنگام قرار دادن در سانتریفیوژ رعایت شود.

سانتریفیوژ آزمایشگاهی معمولا از 4 بخش تشکیل شده است:

  1. اتاق و بدنه
  2. بخش الکترونیک و نمایشگر
  3. الکتروموتور
  4. بخش روتور و باگت ها یا به عبارتی بوکت های سانتریفیوژ

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی این محصول با کارشناسان پارس پیوند تماس بگیرید.

پیشنهاد بررسی :  بوکت 50 میلیبوکت برای هد مخروطی (16*100)درب آلومینیومی هد سانتریفیوژ میکروهماتوکریتدرب کامل سانتریفیوژ میکرو هماتوکریتگیرنده نگهدارنده روتاتورلیوان 20 میلی پیچدار غیر استریلمگنت سفید روکش دار