نقد و بررسی

کیت فسفر (500ml) شرکت من

بررسی کیت فسفر (500ml) شرکت من : فسفر بـراى تشکیل بافت استخوان ضروری است و مورد نیاز هر سلول در بدن براى عملکرد طبیعی است. از فسفر موجود در بدن تقریبا 85 درصد آن در

استخوانها و دندانها به شکل فسفات و 15 درصد هم بصورت فسفر غیر ارگانیک یا استرهای فسفاته یافت می شود.

همچنین در سلولها به صورت فسفولیپید ، اسیدهای نوکلئیک و آدنوزین تری فسفات که عامل انتقال انرژی نیز دیده می شود . فسفر همچنین در متابولیزم کربوهیدراتها دخیل است.

فسفر در بدن به شکل فسفات دیده می شود و فسفر در پلاسما به شکل فسفات کلسیم است، بنابراین سطح فسفر پلاسما به میزان کلسیم موجود در پلاسما وابسته است و متابولیسم کلسیم و فسفر ارتباط تنگاتنگی با هم دارند .

هایپر فسفاتمی (Hyperphosphatemia) یا افزایش میزان فسفات سرم میتواند ناشی از تغذیه ، مانند مصرف نوشابه های گازدار یا مصرف نوشیدنی های الکلی یا با بیماری هایی مانند

متاستاز تومورهای استخوانی ، بیماری های کبدی ، اسهال و استفراغ ، هیپوپاراتیروئیدیسم، هایپرویتامینوز ناشی از افزایش ویتامین D ،در خلال درمان کمای دیابتیک با تزریق انسولین و

نارسایی کلیوی مانند نفریت مزمن همراه باشد .

هیپو فسفاتمی (Hypophosphatemia) یا کاهش میزان فسفات سرم در هیپوویتامینوز ناشی از کاهش ویتامین D ، هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه ، استئومالاسیا یا نرمی استخوان ، مصرف

آنتی اسید و سوء تغذیه دیده می شود.

نسبت کلسیم به فسفر  (Ca/Ph Ratio):

نسبت کلسیم به فسفر در حالت نرمال 10 به 4 یا 3/2 تا 3/3 برابر در بزرگسالان و 3/1 تا 3/3 برابر مقدار فسفر در کودکان می باشد .

در بیماری های غدد به ویژه اختلال در غدد پاراتیروئید این نسبت بهم می خورد. نسبت بالای فسفر در برابر کلسیم معرف بیماری های حساسیتی و التهابی می باشد. معمولاً کلسیم و

فسفر به نسبت عکس یکدیگر کاهش یا افزایش می یابند .

عوارض بالا بودن و پایین بودن فسفر در آزمایش خون عبارت است از :

بالا بودن فسفر:

 • بیماری های کلیوی
 • سوختگی
 • سوء تغذیه
 • افزایش سطح ویتامین D و یا افزایش سطح کلسیم در بدن
 • کاهش سطح منیزیم در بدن
 • اختلال در عملکرد غدد داخلی

پایین بودن فسفر:

 • خستگی و ضعف عضلات
 • تغییرات در وزن بدن
 • بی اشتهایی
 • مشکلات استخوانی نظیر : درد، شکنندگی و رشد ضعیف در دروان کودکی
 • نامنظمی در نفس کشیدن
 • تغییرات وضعیت ذهنی مانند : اضطراب، تحریک پذیری و گیجی

پیشنهاد بررسی : کیت ALP شرکت من _ کیت اوره (۲۵۰ml) شرکت من