نقد و بررسی

سانترفیوژ

سانترفیوژ وسیله ای است برای جدا سازی ذرات براساس چگالی از مخلوط می باشد. بر این اساس که ذره متراکم تر به صورت گلوله ای در ته ظرف ته نشین می شوند و ذره سبک تر به عنوان مایع به سمت بالای لوله می رود.
این دستگاه ذرات را براساس اندازه، شکل، چگالی و ویسکوزیته توسط نیروی گریز از مرکز جدا می کند. نیروی گریز از مرکز نیرویی است که از چرخش موتور ها ایجاد می شود.
عوامل تاثیر گذار بر آن عبارتند از:

 • چگالی نمونه ها: ذرات با چگالی بیشتر ته نشین می شوند و ذرات با چگالی کمتر در محلول شناور یا معلق می مانند.
 • ویسکوزیته و دما: چرخش موتور ها سبب افزایش دما می گردد و افزایش دما پیوند ها و پایداری ذرات را مختل می کند که به جدا شدن ذرات کمک می شود. مانند این که هر چه ویسکوزیته نمونه بزرگتر باشد، جدا سازی جزء آن آسان تر می شود.
 • فاصله جابه جایی ذرات: هر چه فاصله جابه جایی ذرات بیشتر باشد، سرعت جدا سازی بیشتر می شود.
 • سرعت چرخش: هر چه ساعت بیشتر باشد، ذرات سریع تر از هم جدا می شوند.

اجزا تشکیل دهنده

 • موتور در مرکز دستگاه است و چرخش را در دستگاه ایجاد می کند.
 • روتور متصل به موتور دستگاه است. چرخش را در زاوایای مختلف 45 º یا  º 90 تنظیم می کند و یا به ظرف اجازه می دهد در حین حرکت زاویه را تغییر دهد.
 • بوکت لوله ها با مواد داخل آن را نگه می دارند و روی روتور قرار می گیرند.
 • کنترل براساس سانترفیوژ انتخابی متفاوت است. برخی از آن ها از پیش برنامه ریزی شده اند و برخی دیگر با نمایشگر دیجیتال سفارش سازی شده اند. صرف نظر از کنترل، موتور را بر اساس تنظشیمات ارائه شده راه اندازی می کنند.

مراحل کارکرد

 • لوله های آزمایش را در ظرف قرار دهید.
 • نمونه ها را متعادل کنید، تعداد لوله ها زوج قرار دهید یا در زمانی که تعداد نمونه ها فرد است لوله های پر آب را وارد کنید.
 • درب دستگاه را ببندید، زمان و سرعت مورد نیاز را انتخاب کنید.
 • منتظر بمانید تا چرخه کامل شود.
 • زمانی که دستگاه متوقف شد، نمونه های جدا شده برای تجزیه و تحلیل آماده است.

چرا تعادل لازم است؟

اساس کارکرد این دستگاه ناشی از چرخ روتور است که نیروی گریز از مرکز یا نیروی G ایجاد می کند. نیرو اختلاف وزن جزئی بین نمونه ها را بزرگ می کند اگر تفاوت وزن بین نمونه ها کم باشد به طور غیر قابل کنترلی لرزش خواهد داشت اما اگر توزیع وزن ناهموار باشد، تفاوت را بزرگ می کند سبب شکسته شدن لوله های شیشه ای می شود.  به همین علت بالانس کردن وزن نمونه ها ضروری است.

راه های متعادل کردن دستگاه

 • لوله ها را به طور مساوی با مایع چگالی مشابه پر کنید.
 • لوله ها را در مقابل هم قرار دهید تا گرانش در مرکز باقی بماند.
 • هنگامی که تعداد نمونه ها فرد بود از لوله حاوی آب برای تعادل استفاده کنید.

مدل های مختلف

 • سانترفیوژهای رومیزی
 • میکرو سانترفیوژها
 • سانترفیوژ میکروهماتوکریت
 • سانترفیوژهای یخچال دار
 • اولتراسانتریفیوژها
 • سانترفیوژ تحلیلی

نکات ایمنی

 • رینگ های درون دستگاه از نشت نمونه ها جلوگیری می کنند، ضروری است آن ها را روغن کاری کنید.
 • در صورت هرگونه آسیب، صداهای ناآشنا، ساییدگی، و لرزش غیر معمول باید به صورت منظم تعمیر شوند.
 • درب در حین کار حتما بسته باشد.
 • پس از هر بار استفاده با کمک مواد ضدعفونی کننده الکلی و پارچه نرم تمیز کنید.
 • اپراتور آزمایشگاه کارکرد با دستگاه را به خوبی آموزش دیده باشد.

پیشنهاد بررسی: بوکت 4 و 5 خانهبوکت 50 میلی درب آلومینیومی هد سانتریفیوژ میکروهماتوکریتدرب کامل سانتریفیوژ میکرو هماتوکریتگیرنده نگهدارنده روتاتورلیوان 20 میلی پیچدار غیر استریلمگنت سفید روکش دار