نقد و بررسی

سانتریفیوژهای میکرو هماتوکریت

سانتریفیوژهای میکرو هماتوکریت برای تعیین کسر حجمی گلبول های قرمز خون و جدا سازی زیر حجم های خون و محلول ها استفاده می شوند.

مقادیر هماتوکریت (HCT) را برای آزمایش در بیوشیمی، ایمنی، ژنتیک، جداسازی خون و برای آزمایش های کلینیکی فراهم می کند.

سانتریفیوژهای میکرو هماتوکریت برای تشخیص از دست دادن خون، پلی سیتمی (افزایش تعداد گلبول قرمز به سطوح بالاتر از حد طبیعی)، کم خونی، نارسایی مغز استخوان، لوسمی و مولتیپل میلوما مورد استفاده قرار می گیرند.

در این دستگاه از لوله های میکرو مویرگی برای نگهداری نمونه ها استفاده می کنند، پس نمونه های بسیار کوچکی از خون برای آزمایش نیاز است.

نحوه کارکرد

  • پس از پر کردن خون در لوله مویرگی، دو سر لوله را با درزگیر یا حرارت مهر و موم می شود.
  • مخلوط با سرعت 11000 تا 12000 دور بر دقیقه به مدت 4 تا 5 دقیقه سانترفیوژ می کند که سانترفیوژ سبب جدا کردن مخلوط مایعات به اجزای مختلف می شود.
  • مخلوط داخل لوله با چرخش دستگاه از مرکز خارج شده  و به صورت افقی قرار می گیرد که تحت تاثیر نیروی گرانشی ذرات سنگین تر به انتهای لوله رانده می شود و سانترفیوژ از حرکت باز می ایستد و مواد مخلوط نشده باقی می مانند.
  • و بر این اساس خون و سایر نمونه های بیولوژیکی توسط این دستگاه جدا می شوند.

سرویس دوره ای

دستگاه های سانترفیوژ کم کارکرد حداقل یک بار در سال و دستگاه های پرکارکرد بیشتر از یکبار سرویس نمایید.

برای اطمینان از نتایج دقیق، اگر دستگاه شش ساعت یا بیشتر در روز استفاده می شود، دستگاه را هر 12 یا هر 6 ماه یکبار کالیبره کنید.

نکات ایمنی

  • دستگاه روی سطحی صاف و مححک به صورت افقی قرار دهید تا در حین چرخش حرکت نکند.
  • تعداد لوله های قرار گرفته در دستگاه به صورت زوج باشد تا دستگاه حالت متعادل باشد.
  • سرعت و مدت زمان چرخش دستگاه باید به صورت تدریجی و آهسته تغییر کند.
  • درب دستگاه چک شود در حین کار حتما بسته باشد.
  • پس از هر بار استفاده کاملا تمیز گردد.
  • در حین کار در صورت شنیدن صدا های غیر معمول دستگاه خاموش گردد.

پیشنهاد بررسی: بوکت 4 و 5 خانه لابترون بوکت 50 میلی لابترون بوکت برای هد مخروطی (16*100)لابترون   درب آلومینیومی هد سانتریفیوژ میکروهماتوکریت لابترون  – گیرنده نگهدارنده روتاتور labtoronلیوان 20 میلی پیچدار غیر استریل labtoronمگنت سفید روکش دار labtoron