نقد و بررسی

چسب انتلان

چسب سیتولوژی به منظور چسباندن لام به لامل استفاده می شود.

مشخصات

  • بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
  • نگهداری در دمای محیط

علائم ایمنی

  • حساسیت زا و التهاب اور (محرک)
  • اشتعال پذیر

شیوه استفاده

قدار معینی از چسب را روی لام قرار داده و به آرامی المل را روی آن قرار دهید.

شرایط نگهداری

در دمای محیط

پیشنهاد بررسی : کیت رنگ آمیزی اسپورکیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS)کیت رنگ آمیزی آلبرتکیت رنگ آمیزی کپسولکیت رنگ آمیزی کنگورد (آمیلوئید)کیت رنگ آمیزی زیل نلسونلوله وکیوم EDTA – ضد انعقاد K3لوله ESR غیر وکیوم غیر دستگاهیکیت رنگ آمیزی تری کروم انگل شناسی