دیسک های آنتی بیوتیک

نحوه  نگهداري و ذخیره دیسک های آنتی بیوتیک:

1- ديسكها بايد در يخچال c° 8  و پايين تر، يا در فريزر  20-  c° و پايين تر تا هنگام مصرف نگهداري شوند.

2- تمامی ديسكهاي گروه بتالاكتام مانند پني سيلين، آمپي سيلين، كربني سيلين، تيكارسيلين، اگزاسيلين و نسل اول، دوم و سوم سفالوسپورين ها و … بايد در فريزر نگهداري شوند و فقط ميتوان مقداري از آن را بر اساس كار روزانه آزمايشگاه حداكثر به مدت يك هفته در يخچال نگهداري نمود.

بعضي آنتي بيوتيكهاي حساس مثل ايميپنم، سفاكلر و تركيبات كلاولانيك اسيد يا سولباكتام اگر تا موقع مصرف در فريزر نگهداري شوند، پايداري بيشتري خواهند داشت.

3- ديسكها بايد در ظروف داراي درپوش محكم و حاوي مواد جاذب رطوبت نگهداري شوند.

4-  دیسک های آنتی بیوتیک بايد يك تا دو ساعت قبل از استفاده از يخچال يا فريزر خارج شوند تا به درجه حرارت اتاق برسند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دیسکهای آنتی بیوتیک میتوانید با کارشناسان فروش  پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.