دیسک های دامپزشکی

دیسک های دامپزشکی

دیسک های دامپزشکی از جمله دیسکهای آنتی بیوگرام هستند. مصرف زیاد و غیر اصولی آنتی بیوتیکها در بدن حیوانات باعث ایجاد مقاومتهای دارویی بسیار خطرناک میشود. با آنتی بیوگرام، حساسیت دارویی مشخص میشود که کدام یک از آنتی‌ بیوتیکها بر روی عفونت پیش آمده مؤثرتر است تا بهترین آنتی بیوتیک برای درمان حیوانات مورد استفاده قرار گیرد.

 

در برخی از موارد آنتی بیوتیکی تاثیرگذار نیستند و باعث پیشروی بیماری و وخیم‌تر شدن وضعیت بیماری در حیوانات میگردند.

 

انجام دیسک تشخیصی آنتی بیوگرام در شرایط فعلی بهترین راه حلی برای تشخیص بهترین تجویز آنتی بیوتیکی میباشد.

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دیسکهای تشخیصی میتوانید با کارشناسان فروش  پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.