نقد و بررسی

کیت رنگ آمیزی آلبرت

این کیت برای تشخیص کورینه باکتریوم دیفتریا و گرانول های پلی فسفات در سایر باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

محتوا :
معرف شماره ۱ : معرف آلبرت (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : محلول لوگول (۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی آلبرت فرتست
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد

علائم ایمنی

  • خطرناک برای محیط زیست
  • اشتعال پذیر

شیوه استفاده

  1. گستره نمونه را به کمک حرارت فیکسنمائید.
  2. نمونه را به مدت ۵ دقیقه با معرف آ لبرت رنگ آمیزی نمائید.
  3. رنگ را تخلیه کنید.
  4. نمونه را به مدت ۱ دقیقه با محلول لوگول رنگ آمیزی نمایید.
  5. شستشو
  6. بررسی میکروسکوپی

نتیجه رنگ آمیزی

Metachromatic Granoles : مشکی
Bars of Diphtheria : سبز تیره
Body of the Cells : سبز روشن

پیشنهاد بررسی : کیت رنگ آمیزی آهنکیت رنگ آمیزی تری کروم انگل شناسیمعرف فهلینگ Bلوله وکیوم سرم با فعال کننده لخته و ژللوله وکیوم سرم با فعال کننده لختهلوله وکیوم سرم بدون افزودنیلوله وکیوم ESRلوله وکیوم گلوکز – لوله لخته غیر وکیوم