نقد و بررسی

کیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS)

این کیت در بافت شناسی برای تشخیص بافت های الدهیدی و موسینی بکار می رود.

محتوا :
معرف شماره ۱ : پریودیک اسید (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : معرف شیف (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۳ : ھماتوکسیلین ھاریس (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۴ : محلول بوراکس (۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف فرتست
دمای : 2- 8 درجه سانتیگراد

علائم ایمنی

 • حساسیت زا و التهاب آور (محرک)
 • خورنده

شیوه استفاده 

 1. نمونه را دهیدرات کنید.
 2. نمونه به مدت ۱۰ دقیقه با محلول پریودیک اسید هیدرولیز شود.
 3. شستشو با آب مقطر
 4. نمونه به مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه با معرف شیف رنگ آمیزی شود.
 5. شستشو با آب مقطر
 6. نمونه به مدت 5 دقیقه با هماتوکسیلین رنگ آمیزی شود.
 7. شستشو با آب مقطر
 8. شستشو با محلول بوراکس به مدت ۱ دقیقه
 9. خشک کردن و بررسی نمونه

نتیجه رنگ آمیزی

 • هسته : بنفش یا آبی
 • Magenta :  گلیکوژن و موسین

پیشنهاد بررسی : کیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS)کیت رنگ آمیزی کپسولکیت رنگ آمیزی کنگورد (آمیلوئید)کیت رنگ آمیزی زیل نلسونلوله وکیوم EDTA – ضد انعقاد K3لوله ESR غیر وکیوم غیر دستگاهیلوله غیر وکیوم PT-PTTلوله غیر وکیوم CBCلوله وکیوم گلوکز