نقد و بررسی

کیت رنگ آمیزی کپسول

این کیت در میکروبیولوژی برای رنگ آمیزی کپسول باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

محتوا :
معرف شماره ۱ : محلول کریستال ویولت (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : سولفات مس (۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد

علائم ایمنی

  • حساسیت زا و التهاب آور (محرک)
  • سمی و محرک

شیوه استفاده

  1. گستره نمونه را تهیه و فیکس نمائید.
  2. نمونه را به مدت دو دقیقه با محلول کریستال ویولت بپوشانید.
  3. نمونه را بصورت کامل با محلول سولفات مس بپوشانید.
  4. نمونه را خشک و بررسی میکروسکوپی نمایید .

نتیجه رنگ آمیزی

  • کپسول : هاله شفاف بر زمینه تاریک(عدم رنگ پذیری کپسول)
  • بدون کپسول : بدون هاله شفاف

پیشنهاد بررسی : لوله غیر وکیوم CBC نوزادیلوله وکیوم EDTA – ضد انعقاد K3لوله غیر وکیوم PT-PTTلوله غیر وکیوم CBC – لوله وکیوم PT-PTTلوله وکیوم گلوکزلوله وکیوم EDTA – ضد انعقاد K2 – کیت رنگ آمیزی تری کروم انگل شناسیکیت رنگ آمیزی آهنمعرف فهلینگ B