نقد و بررسی

ASO LATEX

ASO LATEX یک آزمایش سرولوژیک  می باشد که واکنش بدن را به عفونت ناشی از استرپتوکک بتا همولیتیک گروه A ثابت می نماید.

استرپتوکک آنزیمی به نام استرپتولیزین O تولید می کند که توانایی انجام تخریب RBC را دارا می باشد. از آنجایی که استرپتولیزین O آنتی ژنیک است، بدن با تولید آنتی بادی خنثی کننده ASO به آن عکس العمل نشان میدهد.

از آزمایش فوق جهت تعیین عفونت های تازه استرپتوککی و بیماری های پس از آن مانند گلومرولونفریت، اندوکاردیت باکتریایی و مخملک، استفاده می گردد. شایان ذکر است که سطح آن در تب روماتیک و گلومرولونفریت در بالاترین حد نرمال خود می باشد.

استرپتوکوک پیوژنز (Streptococcus pyogenes)‏ کوکسی‌ های گرم مثبتی هستند که در گروه A و در طبقه بندی لنسفیلد قرار می‌گیرد. استرپتوکوک پیوژنز هنگامی که بر روی آگار خون دار رشد می‌کند، بتا همولیتیک است.

استرپتوکوک β همولیتیک گروه A  کهموجب عفونت گلو وپوستی در انسان می گردد.

توکسین های (اگزوتوکسین ها) مختلفی تولید می نمایند که یکی از مهمترین آنها استرپتولیزین-O می باشد که خاصیت ایمونولوژیکی دارد و سبب تولید آنتی بادی اختصاصی (ASO) در بدن می گردد وتعیین تیتر ASO در سرم بیمار نشانه آلودگی به این میکروب می باشد و از عوارض آلودگی به این میکروب تب روماتیسمی وگلرومرولونفریت حاد است.

استرپتوکوک پیوژنز، فاکتورهای بیماری زایی مختلفی را تولید می نماید. این باکتری با استفاده از این فاکتورهای بیماریزایی می‌تواند به سلول‌ های میزبان چسبیده و از سیستم ایمنی میزبان فرار کند یا در بدن پخش شود .

RF وجود فاکتور روماتوئید (RF) را در بدن انسان نشان می‌دهد. این فاکتور پروتئینی می باشد که بوسیله سیستم ایمنی بدن  ساخته شده است و می‌تواند به بافت سالم بدن  حمله ور شود. شایان ذکر است که بدن افراد سالم RF را تولید نمی‌کند.

بنابراین، وجود RF در خون انسان می‌تواند نشانگر ابتلا به بیماری خود ایمنی نیز باشد.

شرایط نمونه گیری

 1. از مصرف آنتی بیوتیک به ویژه پنی سیلین ها قبل از نمونه گیری حتما اجتناب گردد.
 2. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

ملاحظات نمونه گیری

 • از نمونه همولیزه اجتناب شود. زیرا همولیز در نتایج آزمون ایجاد اختلال ایجاد می نماید.
 • ضد عفونی کردن محل نمونه گیری در هنگام انجام نمونه گیری
 • ثبت مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتایج آزمایش را بر روی برگه آزمایش

عوامل مداخله گر بر روز آزمایش ASO LATEX

 1. همولیز در نتایج آزمایشات باعث ایجاد منفی کاذب می کند.
 2. افزایش کلسترول، بتالیپوپروتئین و گلوبولین ها با خنثی کردن استرپتولیزین O باعث افزایش کاذب تیتر ASO می شود.
 3. آنتی بیوتیک ها موجب کم شدن تعداد استرپتوکوک ها می شود و تولید ASO را سرکوب می نماید. استروئیدها، داروهای سرکوبگر ایمنی می باشند که تولید ASO را سرکوب می کنند.

توضیحات تکمیلی

 • لازم به ذکر می باشد که، آلودگی سرم به باسیلوس سرئوس و برخی پسودوموناها ( به علت عدم ضدعفونی کامل پوست هنگام نمونه برداری) نیز سبب افزایش کاذب تیتر ASO می شود.
 • تیتر بالای ASO به تنهایی ارزش کلینیکی ندارد و آنچه مهم می باش تغییرات تیتر ASO است.
 • همزمان با تیتر بالای ASO باید کشت گلو مثبت شده و یا سدیمان نیز افزایش یابد، در غیر این صورت آزمایشات سرولوژی برای تشخیص عفونت های حاد استرپتوکوکی ارزشی ندارند.
 • Todd ( تاد) بالاترین رقتی از سرم که از فعالیت استرپتولیزینO جلوگیری کند یا رقتی از سرم که همولیز را نشان نمی دهد.

مقادیر طبیعی ASO LATEX

 • بزرگسالان/ کهنسالان : ml/واحدتاد 160≤
 • کودکان 6 ماه تا 2 سال : ml/واحدتاد 50 ≥
 • کودکان 2 تا 4 سال : ml/واحدتاد 160≤
 • کودکان 5 تا 12 سال : ml/واحدتاد 170 ≤

پیشنهاد بررسی:  CRP LATEX زیست شیمیRF LATEX زیست شیمی RPR زیست شیمی HEMOGLOBIN TOTAL زیست شیمی NA/LI/K (FLAME STD) زیست شیمی CK CONTOLR LEVEL زیست شیمی