نقد و بررسی

CONTROL-N

کیت CONTROL-N ، به صورت پودر لیوفیلیزه بوده و از سرم انسانی ساخته شده است. بسیاری از مقادیر سرم در محدوده نرمال و طبیعی قرار گرفته اند.

آماده سازی

درب ویال را با دقت و احتیاط باز نموده به طوری که محتویات ویال به بیرون ریخته نشود. به میزان ml 5 آب دیونیزه را به داخل ویال اضافه کرده و سپس درب آن باید را محکم بسته شود.

به مدت یک ساعت در دمای اتاق قرار داده که 30 دقیقه اول ویال به صورت ایستاده و 30 دقیقه بعدی را به حالت وارونه گذاشته شود و در این مدت چندین بار ویال را به آرامی سر و ته کرده و به حالت اول تکان داده شود.

• در هنگام آماده سازی کیت سرم کنترل نرمال، می بایست از حرکات سریع که باعث تولید حباب در محلول می گردد، خودداری نمود.

پایداری کیت سرم CONTROL-N

کنترل ها تا زمان تاریخ انقضاء روی بر چسب در دمای یخچال پایدار می باشند.

پایداری اجزاء (آنالیت ها) در ویال های باز شده و آماده مصرف به صورت زیر می باشد:

  •  دمای 25⁰C به مدت 8 ساعت
  •  دمای 4⁰C به مدت 3 روز
  •  دمای 20⁰C -به مدت یک ماه

پایداری این آنالیت در ویال های آماده مصرف در مورد بیلی روبین، در شرایط تاریکی، به صورت زیر است:

  • دمای 25⁰C به مدت 2 ساعت
  • دمای 4⁰C به مدت 6 ساعت
  • دمای منفی 20⁰C به مدت دو هفته برای Alk پس از آماده سازی کنترل الزام است یک ساعت از زمان نهایی آن گذشته باشد.

توجه

  • این سرم کنترل نرمال از سرم انسانی تهیه گریده است که با روش های مورد تایید FDA آزمایش شده و فاقد مواردی چون HbsAg ، آنتی بادی Anti-HCV و آنتی بادی های Anti-HIV1&2 می باشد.
  • با این حال توصیه می گردد، در حین کار با آن ها به دلیل بروز عفونت های احتمالی باید اصول ایمنی رعایت نمود. در صورت تماس احتمالی با پوست یا چشم، موضع را با آب فراوان می بایست شستشو داد.
  •  این کنترل فقط به منظور مصرف آزمایشگاهی می باشد. به منظور جلوگیری از هر گونه آلودگی، باید حتما از وسایل آزمایشگاهی تمیز و یکبار مصرف استفاده نمود.

نکات ایمنی و هشدارها
1. این کنترل فقط جهت مصرف آزمایشگاهی می باشد.
2. منشاء این کنترل، سرم انسانی بوده و با اینکه نتایج تستهای مربوط به HBsAg و آنتیبادیهای ضد 1-HIV ،2-HIV وHCV که با استفاده از روشهای مورد تایید FDA بر روی این محصول انجام شده است همگی منفی بودهاند، با این حال، لازم است تا هنگام کار، با این محصول همانند یک نمونه عفونی برخورد شود.

پیشنهاد بررسی: HDL/LDL CALIBRATOR زیست شیمی – CONTROL-P زیست شیمی MICROALBUMIN CONTROL L2 زیست شیمی 

اگر مایل به خواندن مقالات آزمایشگاهی هستید به این صفحات مراجعه فرمایید:

بخوانیم و بدانیملینک تقویم آزمایشگاهیلینک مقالات آزمایشگاهی

جهت خرید جزئی و کلی و نیز کسب اطلاعات بیشتر در مورد کیت ها میتوانید با کارشناسان شرکت پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.