نقد و بررسی

CONTROL-P

بررسی کنترل P سرم کنترل پاتوژن، از سرم انسانی و به صورت پودر لیوفیلیزه تهیه شده است. اغلب مقادیر مربوط به این سرم کنترل در محدوده پاتوزنیک قرار دارند.

آماده سازی

درب ویال را با دقت و احتیاط باز کنید به طوری که که محتویات ویال به بیرون نریزد. به میزان ml 5 آب دیونیزه را به داخل ویال اضافه نمایید و درب آن را محکم ببندید.

به مدت یک ساعت در دمای اتاق قرار دهید که 30 دقیقه اول ویال به صورت ایستاده و 30 دقیقه بعدی را به حالت وارونه بگذارید و دراین مدت چندین بار ویال را به آرامی سر و ته کرده و به حالت اول برگردانید.

• در هنگام اماده سازی، از حرکات سریع که باعث تولید حباب در محلول می گردد، خودداری نمایید.

پایداری CONTROL-P

کنترل ها تا زمان تاریخ انقضاء روی برچسب در دمای یخچال پایدار می باشند. پایداری اجزا ( آنالیت ها ) در ویال های باز شده و آماده مصرف به صورت زیر می باشد:

  • 8 ساعت در دمای 25⁰C
  • 3 روز در دمای 4⁰C
  • یک ماه در دمای 20⁰C –

پایداری این آنالیت در ویال های آماده مصرف در مورد بیلی روبین در شرایط تاریک، به صورت زیر است:

  • 2 ساعت در دمای 25⁰C
  • 6 ساعت در دمای 4⁰C
  •  دو هفته در دمای 20⁰C –

برای آلکالن فسفاتاز پس از آماده سازی کنترل، لازم است یک ساعت از زمان نهایی آن گذشته باشد.

توجه

  • کنترل P پارس پیوند از سرم انسانی تهیه شده که با روش های مورد تایید FDA آزمایش شده است و فاقد مواردی چون HbsAg ، آنتی بادی Anti-HCV و آنتی بادی های Anti-HIV 1&2 می باشد. با این وجود توصیه می شود، در حین کار با آن ها به دلیل بروز عفونت های احتمالی بایستی اصول ایمنی رعایت کرد.

  • در صورت تماس احتمالی با پوست یا چشم، موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

  • این کنترل فقط جهت مصرف آزمایشگاهی می باشد. برای جلوگیری از هر گونه آلودگی، وسایل آزمایشگاهی تمیز و یکبار مصرف استفاده کنید.

پیشنهاد بررسی: HDL/LDL CALIBRATOR زیست شیمیCONTROL-N زیست شیمی  –  MICROALBUMIN CONTROL L2 زیست شیمی 

اگر مایل به خواندن مقالات آزمایشگاهی هستید به این صفحات مراجعه فرمایید:

پیشنهاد بررسی : بخوانیم و بدانیم – لینک تقویم آزمایشگاهی – لینک مقالات آزمایشگاهی

جهت خرید جزئی و کلی و نیز کسب اطلاعات بیشتر در مورد کیت ها میتوانید با کارشناسان شرکت پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.