نقد و بررسی

HDL/LDL CALIBRATOR

HDL/LDL CALIBRATOR جهت کالیبراسیون در سنجش C-HDL و C-LDL استفاده می گردد. تست های لیپیدی به منظور ارزیابی ریسک حمله یا بیماری های قلبی مورد استفاده قرار می گیرند.

این تست ها به عنوان مهمترین تست های ریسک قلبی، احتمال بیماری های قلبی، انسداد عروق قلبی یا ارترواسکلروزیس (نازک شدن مسیر عروق در اثر رسوب چربی) را مشخص می کنند. پروفایل کامل لیپید شامل کلسترول، تری گلیسرید، HDL کلسترول و LDL کلسترول می باشد که توسط آنها می توان تری گلیسرید و کلسترول را در خون اندازه گیری کرد.

آماده سازی 
کنترل به صورت مایع و آماده مصرف می باشد.

پایداری HDL/LDL CALIBRATOR
قبل از باز شدن درب: تا تاریخ انقضا در دمای 8 – 2 درجه سانتی گراد
پس از باز شدن درب: به مدت 1 ماه در دمای 8 – 2 درجه سانتی گراد

هشدارها
1 .این کالیبراتور فقط جهت مصرف آزمایشگاهی می باشد.
2 .در این کالیبراتور از سرم انسان استفاده شده است.

هر چند که بر اساس تست های انجام شده بر روی این کالیبراتور ، مشخص گردیده است که از لحاظ antigen HBs ،antibodies HCV-anti ،HIV-anti antibodies منفی می باشد، هنگام کار با این کالیبراتور الزم است با آن همانند یک نمونه عفونی برخورد کرد.

پیشنهاد بررسی: CONTROL-N زیست شیمی CONTROL-P زیست شیمی MICROALBUMIN CONTROL L2 زیست شیمی 

اگر مایل به خواندن مقالات آزمایشگاهی هستید به این صفحات مراجعه فرمایید:

پیشنهاد بررسی : بخوانیم و بدانیم – لینک تقویم آزمایشگاهی – لینک مقالات آزمایشگاهی مقاله 43 نکته در مورد کلسترول که نمی دانید 

جهت خرید جزئی و کلی و نیز کسب اطلاعات بیشتر در مورد کیت ها میتوانید با کارشناسان شرکت پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.