نقد و بررسی

محیط کشت خون دی فازیک برای تشخیص بروسلا ( به منظور عدم ساب کالچر مکرر و کمک به جدا سازی میکروارگانیسم) به کار می رود. برای کشت های معمولی خون از محیط های منو فازیک استفاده می شود.

محیط کشت خون جهت شناسایی ارگانیسم های ایجاد کننده ی عفونت خون (سپتی سمی) استفاده می شود. در آزمایشگاه میکروب شناسی از کشت خون برای جدا سازی باکتری یا قارچ از خون کامل (تست B/C) استفاده می شود. همچنین این آزمایش برای افتراق باکتریمی موقت از دائم به کار می رود.

باکتری های عامل سپتی سمی متنوع هستند و برای شناسایی آنها از محیط ها مختلفی استفاده می شود.

محتویات محیط کشت خون

محیط های کشت خون شامل پایه حاوی نوترینت براث و یک ماده ضد انعقاد می باشند.

 

پس از عمل تلقیح، بطری های کشت خون به مدت 48 ساعت در 37 درجه سانتیگراد قرار داده  و از نظر کدورت بررسی می شود. هر روز حداقل یک بار در محیط های روتین شامل بلاد آگار، شکلات آگار، مک کانکی، ساب کالچر می کنیم.

در صورت منفی بودن کشت باید تا یک هفته بطری کشت خون به همین طریق مورد بررسی قرار گیرند. اگر هدف از کشت خون بررسی باکتری های بی هوازی باشد بایستی بطری کشت خون مدت 2 هفته نگهداری شود. در مورد میکروب بروسلا زمان نگهداری 3 هفته می باشد.

 

بررسی موارد مشایه: دارواشمیر مدیا –  کونداکشت خون دی فازیک MPKکیت رنگ آمیزی گرمکشت خون مونوفازیک بزرگسالMPK  – کشت خون مونوفازیک اطفال MPK کشت خون مونوفازیک نوزاد

اگر مایل به خواندن مقالات آزمایشگاهی هستید به این صفحات مراجعه فرمایید:

بخوانیم و بدانیملینک تقویم آزمایشگاهیلینک مقالات آزمایشگاهی

جهت خرید جزئی و کلی و نیز کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول میتوانید با کارشناسان شرکت پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.