نقد و بررسی

محلول لوگل

محلول لوگل یک محلول پتاسیم یدید به همراه ید در آب است. 

از این محلول به منظور تشخیص سرطان در تصویر برداری گردن، ضد عفونی کننده برای زخم های سطحی و همچنین در برخی موارد ضدعفونی کردن اورژانسی آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد

 • معرف در شناسایی ترکیبات آلی
 • شناسایی نشاسته در ترکیبات
 • منبع ید آزاد در آکواریوم
 • ضدعفونی کردن اورژانسی آب آشامیدنی و زخم های سطحی
 • تشخیص سرطان ناحیه گردن
 • بی حرکت کردن تاژکداران
 • شناسایی هسته در سلول های رو پوست
 • در انگل شناسی برای تشخیص اجزای ارگانیسم ها مانند واکوئل در انتاموبا

کاربرد در آزمایشگاه

 • رنگ آمیزی سلول، مشاهده بهتر هسته سلول
 • مشاهده بهتر در حین انتشار و اسموز
 • مشاهده فیتوپلانگتون ها

عوارض 

واکنش های آلرژیک، سردرد و تهوع ، التهاب قسمت سفید چشم و همچنین در طولانی مدت سبب اختلال در خواب و افسردگی می شود و به هیچ عنوان در زمان بارداری نباید استفاده گردد.

محدودیت

لوگل قند های ساده مانند گلوکز و فروکتوز را تشخیص نمی دهد.

پیشنهاد بررسی : پودر گیمسااسید الکل – پارافین پاتولوژیایزوتون- لایز- کلین CONVERGENTایزوتون- لایز-کلین SWELAB