نقد و بررسی

کنترل CK-NAC

کنترل CK-NAC پارس پیوند، آنزیم کراتین فسفو کیناز (CPK) که به آن کراتین کیناز (CK) یا فسفوکراتنین کیناز (PCK) هم گفته می شود، در بسیارى از بافت ها و سلول ها تولید می گردد.

کراتنین فسفوکیناز واکنش تولید فسفوکراتنین و آدنوزین دى فسفات (ADP) را از کراتین و آدنوزین ترى فسفات (ATP) تسریع می کند. این واکنش دو طرفه است بنابراین این آنزیم می تواند ATP از ADP و فسفوکراتنین تولید نماید.

به این ترتیب فسفو کراتنین یک ذخیره اضطرارى انرژى در سلول ها و بافت ها محسوب می شود که در صورت نیاز به ATP به سرعت مصرف و ATP مورد نیاز بافت ها و سلول ها را تولید می نماید.

از نظر کلینیکی سنجش میزان آنزیم کراتین فسفوکیناز در سرم افراد بـه عنوان یک شناسه سلامت بافتی کاربرد دارد.

در صورت آسیب دیدگی بافت هایی کـه در آن ها میزان آنزیم زیاد می باشد با ورود آنزیم از سلول های آسیب دیده به خون مقدار آنزیم در سرم بالا می رود.

 آسیب یا بیماری در هر یک از این اندام ها مانند:

  • صدمات بافت قلب (حمله قلبی یا انفاکتوس میوکاردیال )
  • صدمات بافت عضلانی 
  • دیستروفی ماهیچه ها
  • رابدومیولیز ( واپاشی ماهیچه های مخطط و تخریب عضلات اسکلتی )
  • میوسیت ( التهاب بافت عضلانی ) اتوایمیون
  • آسیب حاد بافت کلیوی  سطح آن را در سرم بالا می برد.

 

بررسی پیشنهاد:  کیت SGPT پارس پیوند  –  کیت هموگلوبین A1C پارس پیوندکیت هموگلوبین A1C پارس پیوندکالیبراتور CK-MBکیت تری گلیسیریدسرم کالیبراتورکیت ALPکالیبراتور CRPکیت بیلی روبین دایرکت

 

اگر مایل به خواندن مقالات آزمایشگاهی هستید به این صفحات مراجعه فرمایید:

بخوانیم و بدانیملینک تقویم آزمایشگاهیلینک مقالات آزمایشگاهی

جهت خرید جزئی و کلی و نیز کسب اطلاعات بیشتر در مورد کیت ها میتوانید با کارشناسان شرکت پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.