نقد و بررسی

کیت رنگ آمیزی اسپور

این کیت در میکروبیولوژی برای رنگ آمیزی باکتری ها در مرحله اسپور قرار دارند.

محتوا :
معرف شماره ۱ : محلول مالاشیت گرین (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : سافرانین (۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد

علایم ایمنی

 • خطرناک برای محیط زیست
 • سمی و محرک
 • خورنده

شیوه استفاده

 1. گستره میکروبی را به کمک حرارت فیکس کنید.
 2. رنگ آمیزی با محلول ماالشیت گرین و به مدت ۶ دقیقه نمونه را حرارت داده تا تبخیر شود.
 3. شستشوی سطوح نمونه
 4. رنگ آمیزی بامحلول سافرانین به مدت ۳0 ثانیه
 5. شستشوی نمونه
 6. بررسی میکروسکوپی نمونه

نتیجه رنگ آمیزی

 • اسپور : سبز
 • باکتری : صورتی

پیشنهاد بررسی : کیت رنگ آمیزی تری کروم انگل شناسیکیت رنگ آمیزی آهنمعرف فهلینگ Bلوله وکیوم سرم با فعال کننده لخته و ژللوله وکیوم سرم بدون افزودنیلوله وکیوم ESRلوله وکیوم پلاسمالوله وکیوم گلوکزکیت رنگ آمیزی زیل نلسونلوله ESR غیر وکیوم غیر  دستگاهی