نقد و بررسی

کیت رنگ آمیزی گرم

این کیت در میکروبیولوژی برای رنگ آمیزی باکتری های گرم مثبت و منفی استفاده می شود.

محتوا :
معرف شماره ۱ : محلول کریستال ویولت (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : محلول لوگول (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۳ : محلول رنگبر (۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۴ : محلول سافرانین (۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری
دمای : 10- 30 درجه سانتیگراد

علائم ایمنی

 • حساسیت زا و التهاب آور(محرک)
 • اشتعال پذیر
 • خطرناک برای محیط زیست
 • سمی و محرک

شیوه استفاده

 1. از نمونه مورد نظر اسالید تهیه کنید و آن را فیکس نمائید.
 2. تمامی سطوح نمونه را با کریستال ویولت بپوشانید و به مدت ۱ دقیقه آن را به حال خود بگذارید.
 3. شستشوی سطوح نمونه
 4. تمامی سطوح نمونه رابامحلول لوگول به مدت ۱ دقیقه بپوشانید.
 5. شستشوی سطوح نمونه
 6. نمونه را به مدت ۳۰ ثانیه با محلول رنگبر بپوشانید.
 7. شستشوی سطوح نمونه
 8. تمامی سطوح نمونه را با سافرانین به مدت 30 ثانیه تا ۱ دقیقه بپوشانید.
 9. شستشو و بررسی میکروسکوپی نمونه

نتیجه رنگ آمیزی

 • باکتری های گرم مثبت : آبی تیره
 • باکتری های گرم منفی : قرمز تا صورتی

پیشنهاد بررسی : کیت رنگ آمیزی کپسول –  کیت رنگ آمیزی کنگورد (آمیلوئید) –  کیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS) –  لوله وکیوم EDTA – ضد انعقاد K3 –  لوله غیر وکیوم PT-PTT –  لوله لخته فاقد ضد انعقاد غیر وکیوم (Plain) –  لوله غیر وکیوم CBCلوله غیر وکیوم لخته حاوی Clot Activatorلوله غیر وکیوم لختهلوله PT-ESR غیر وکیوملوله وکیوم PT-PTTکیت رنگ آمیزی تری کروم انگل شناسی