نقد و بررسی

آزمایش پروتئین مایع مغزی نخاعی

در حالت طبیعی مقدار پروتئین CSF کم می باشد (15-45 mg/dl) که در نوزادان این مقدار به  150 mg/dl هم می رسد، زیرا پروتئین مولکول بزرگی می باشد که قادر نیست از سد خونی – مغزی عبور کند، نسبت آلبومین به گلوبولین در CSF به طور طبیعی بالاتر از پلاسمای خون است، چون آلبومین کوچکتر از گلوبولین است و راحت تر می تواند از میان سد خونی – مغزی عبور کند.

فرآیندهای بیماری می توانند سبب تغییر پذیری سد خونی – مغزی شوند و باعث نشت پروتئین به درون CSF شوند. برای مثال، بیماری هایی که امکان دارد باعث افزایش نفوذپذیری سد خونی – مغزی شوند عبارتند از عفونت ها یا فرایند های التهابی نظیر آنسفالیت، میلیت یا مننژیت می باشند.

همچنین تومورهای CNS می توانند پروتئین تولید کنند و به درون CSF ترشح کنند. انسداد جریان CSF درون کانال نخاعی به دلیل تومورها یا دیسک هم با افزایش مقدار پروتئین همراه می باشد، زیرا انسداد مانع از گردش طبیعی CSF و بازجذب آن می گردد. الکتروفورز پروتئین های CSF جهت تشخیص بیماری های CNS اهمیت زیادی داشته، بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز، سیفلیس عصبی یا دیگر بیماری های دژنراتیو ایمیونوژنیک اعصاب مرکزی، دارای سطح ایمنوگلوبولین CSF بالایی هستند.

کنترل کیفی
کنترل و چک نمودن تکنیک های اندازه گیری
کنترل معرفها
کنترل سانتریفوژ

استفاده از کنترل CSF:
کنترل CSF به صورت لیوفیلیزه یا محلول بوده و در سه سطح وجود دارد.حاوی اکثر پارامترهای روتین و تخصصی است.

جهت دریافت اطلاعات خرید کنترل پروتئین CSF بهارافشان و انواع آن با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.