نقد و بررسی

رنگ رایت گیمسا

این رنگ در سیتولوژی و هماتولوژی برای مشاهده سلول های خونی و مغز استخوان محیطی استفاده می شود.

مشخصات

  • بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
  • نگهداری در دمای محیط

علائم ایمنی رنگ رایت گیمسا

  • سمی و محرک
  • بسیار سمی
  • اشتعال پذیر

شیوه استفاده

لام حاوی نمونه را پس از فیکس کردن با مقدار معین از رنگ اغشته کرده و پس از خشک شدن زیر میکروسکوپ بررسی گردد.

شرایط نگهداری

در دمای محیط

پیشنهاد بررسی : کیت رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS)کیت رنگ آمیزی آلبرتکیت رنگ آمیزی کپسولکیت رنگ آمیزی کنگورد (آمیلوئید)کیت رنگ آمیزی زیل نلسونلوله ESR غیر وکیوم غیر دستگاهیلوله غیر وکیوم PT-PTTلوله PT-ESR غیر وکیوملوله وکیوم PT-PTTلوله وکیوم هپارینلوله وکیوم سرم بدون افزودنی